תיאום הורי

מה הוא תיאום הורי

תיאום הורי הוא מונח חדש יחסית בעולם הטיפול והגירושין. התיאום ההורי התחיל בארצות הברית, בסוף שנות ה-90, כמענה למצבים רבים בהם הורים מתגרשים בדרגת קונפליקט גבוהה מעמיסים על מערכות הרווחה והמשפט בתלונות וטענות ומאבקים, לרוב על גבם של הילדים. הרשויות בארצות הברית הוסיפו את שירותי התיאום ההורי להכוונת הורים לניהול המשבר שלהם, מתוך התמקדות בטובת הילדים ותוצאות מעשיות שישפרו את מצב הילדים. בארה"ב וקנדה נכללות בין סמכויות המתאם ההורי גם חובת דיווח לבית המשפט כאשר ההורים אינם מקיימים את החלטות בית המשפט, וכן אפשרות למתן עדות בבית המשפט – סמכויות שבישראל נתונות בידי פקידות הסעד.

 

בדרך כלל מפנה בית המשפט את ההורים לתיאום הורי, ולעיתים פונים ההורים באופן עצמאי, מתוך הסכמה ביניהם. במקרים בהם מפנה בית המשפט את בני הזוג לתיאום הורי, יגדיר גם את אופי התיאום וגבולותיו – מידת החיסיון של המפגשים, האם המתאם הוא רק יועץ או שנתונה לו זכות הכרעה, מה סוג הקשר בין המתאם ופקידת הסעד של בית המשפט ובית המשפט עצמו ועוד.

 

מטרתו העיקרית של התאום ההורי היא לעזור להורים לעבור משפת מאבק לשפת דיאלוג, שפת מאבק מתנהלת בדרך כלל על גב הילדים ומקשה על הילדים להיות בקשר עם שני ההורים. בעוד שפת דיאלוג מאפשרת לילדים להיות בקשר עם שני ההורים.

מטרות

המטרות של תיאום הורי כוללות:

 • הגנה על הילדים מפני המאבק בין ההורים, קונפליקט הנאמנויות ומתחים מיותרים.

 • הבטחת קיום החלטות בית המשפט והסדרי הראיה

 • לאפשר לילד לאהוב את שני ההורים

 • הורדת המתחים של הילד

 • שיפור היחסים בין ההורים

 • הגדלת שיתוף הפעולה והכבוד בין ההורים

 • לימוד ההורים כישורי תקשורת יעילה

 • הורדת היקף התביעות המשפטיות העתידיות.

 • חיזוק המעורבות של שני ההורים בחיי הילד.

 • שיתוף פעולה עם גורמי מקצוע המעורבים בטיפול במשפחה.

 • המלצה על שירותים נוספים למשפחה, כמו יעוץ, הדרכה הורית, טיפול לילדים.