"הרצאות חדר מורים"

לבקשת בתי הספר אנו מקיימים הרצאות למורים ולצוותים החינוכיים בנושאים ייחודיים המשפיעים על עולמו של הילד כגון:

  • גרושין

  • "הפרעות קשב וריכוז"

  • בעיות התנהגות

  • השפעת המדיה על עולמו של הילד

 

לפרטים נוספיםולחשיבה אודות נושאים נוספים הרלוונטיים לקהל המקצועי ניתן לפנות ל"מרכז לילד ולמשפחה" .