מי אנחנו

אדמיניסטרציה

במרכז קיימים שירותי אורך- על רצף גילאי הילדים , ושירותי רוחב- לטיפול בנושאים רחבים בתחום ההורות והמשפחה. כך נוצרות אפשרויות מגוונות המאפשרות לנו להתאים את החליפה הטיפולית המתאימה לכל משפחה.

המרכז מבוסס שותפות ארגונית משמעותית ופועל באופן רציף על מנת להוביל ולקדם תהליכים קהילתיים.

שם ושם משפחה - תפקיד

המסגרות המשמעותיות ביותר הן בחיי הילד והן בחיי האדם הבוגר. התא המשפחתי הוא אחת המסגרות המשמעותיות ביותר הן בחיי הילד והן בחיי האדם הבוגר. התא המשפחתי הוא אחת המסגרות המשמעותיות ביותר הן בחיי הילד והן בחיי האדם הבוגר. התא המשפחתי הוא אחת המסגרות המשמעותיות ביותר הן בחיי הילד והן בחיי האדם הבוגר.

צוות בית יה"ב

שם ושם משפחה - תפקיד

המסגרות המשמעותיות ביותר הן בחיי הילד והן בחיי האדם הבוגר. התא המשפחתי הוא אחת המסגרות המשמעותיות ביותר הן בחיי הילד והן בחיי האדם הבוגר. התא המשפחתי הוא אחת המסגרות המשמעותיות ביותר הן בחיי הילד והן בחיי האדם הבוגר. התא המשפחתי הוא אחת המסגרות המשמעותיות ביותר הן בחיי הילד והן בחיי האדם הבוגר.

צוות התחנה לטיפול במשפחה

צוות התחנה להורות צעירה