הכנה לקראת נישואים

ייעוץ לזוגות בתחילת דרכם, לפני נישואים או זמן קצר לאחר מכן, יכול להיות ציון דרך חשוב בביסוס היציבות הזוגית לאורך זמן. על כך מעידים מחקרים שנערכו בכמה מארצות המערב, המצביעים על רמת שביעות רצון ועל איכות קשר זוגי גבוהים יותר של זוגות שהשתתפו בתוכניות הכנה לנישואים לעומת זוגות שלא עשו זאת, וזאת מספר שנים לאחר השתתפותם בהן. המכנה המשותף לכל אותן תוכניות הוא העבודה על שיפור התקשורת הזוגית, כדי ליצור הן דיבור והן אוזן קשבת טובים יותר בשני הצדדים. שיפור זה מקל על הזוגות לטפל בעימותים ובחילוקי דעות, ולהתמודד עם פגיעות וכעסים.

 

קשיים שהם אופייניים לזוגות צעירים

  • במעבר למגורים יחד: יצירת חלוקת תפקידים ראשונית בין בני הזוג אינה דבר פשוט.

  • המעבר ממגורים לבד או אצל ההורים אל חיים משותפים שבהכרח דורשים מעורבות רבה יותר, דורש גם שינוי מהותי וכמותי במידת ההתחשבות, בזמן המוקדש לצד השני וביכולת ההקשבה לו או לה, שלא לדבר על יכולת התמודדות עם קונפליקטים.

  • ארגון החתונה: שלב הדורש תהליכי קבלת החלטות בתנאי לחץ, ולפעמים הצורך להתגבר על שאיפות מנוגדות. לעיתים קרובות יש לחצים שלא קל להתמודד איתם מצד ההורים, כי גם להם יש חלומות משלהם.

  • תלות רגשית וכלכלית בהורים פוגמת ביכולת לבנות תא משפחתי חדש. משפיעים עליה הצורך וההרגל לרצות את ההורים ולהתחשב בדעתם גם כאשר זו שונה מדעת בן/בת הזוג, ולפעמים גם הניסיון שלהם להתערב בכל דבר ועניין הקורים בזוגיות.

  • קשיים כלכליים: שהם אופייניים לצעירים משום שהם בתחילת דרכם המקצועית.

  • הילד הראשון: טריפת הקלפים של חלוקת תפקידים הקודמת, ויצירת חלוקה חדשה בתנאי לחץ.