מרכז ההכשרה למטפלים משפחתיים 

התחנה לטיפול במשפחה מאפשרת מסגרת להתמחות בטיפול זוגי משפחתי על פי דרישות האגודה הישראלית לטיפול במשפחה.  המתמחים ישתייכו לצוות מקצועי מגוון ויקבלו הדרכה פרטנית, הדרכה קבוצתית והדרכה מאחורי מראה בהתאם לתכנית שתתואם לכל מתמחה בהתאם לשלבי התפתחותו האישית והמקצועית.

התחנה מאפשרת מסלול התמחות הן לסטודנטים בתואר שני במגמות משפחה והן למטפלים הנמצאים במסלול התמחות.

המתמחים ישתייכו לצוות המטפלים בתחנה וייהנו מימי עיון והעשרה הנתינים לכל צוות המרכז.