תיאום הורי

תיאום הורי הוא מונח חדש יחסית בעולם הטיפול והגירושין. התיאום ההורי התחיל בארצות הברית, בסוף שנות ה-90, כמענה למצבים רבים בהם הורים מתגרשים ונמצאים בדרגת קונפליקט גבוהה. הרשויות בארצות הברית הוסיפו את שירותי התיאום ההורי להכוונת הורים לניהול המשבר שלהם, מתוך התמקדות בטובת הילדים ותוצאות מעשיות שישפרו את מצב הילדים. 

בארץ, בדרך כלל מפנה בית המשפט את ההורים לתיאום הורי, אך ניתן גם לפנות באופן עצמאי, מתוך הבנה והסכמה של שני ההורים כי התקשורת בינהם חושבה להתפתחותם התקינה של הילדים

 

מטרתו העיקרית של התאום ההורי היא לעזור להורים לעבור משפת מאבק לשפת דיאלוג, שפת מאבק מתנהלת בדרך כלל על גב הילדים ומקשה על הילדים להיות בקשר עם שני ההורים. בעוד שפת דיאלוג מאפשרת לילדים להיות בקשר עם שני ההורים. מניסיונו לפגישות התאום ולישיבה המשותפת של שני ההורים יחד באותו החדר, למרות הקושי, ישנה השפעה כמעט מידית על רווחתם של הילדים.

מטרות

המטרות של תיאום הורי כוללות:

 • הגנה על הילדים מפני המאבק בין ההורים, קונפליקט הנאמנויות ומתחים מיותרים.

 • הבטחת קיום החלטות בית המשפט והסדרי הראיה

 • לאפשר לילד לאהוב את שני ההורים

 • הורדת המתחים של הילד

 • שיפור היחסים בין ההורים

 • הגדלת שיתוף הפעולה והכבוד בין ההורים

 • לימוד ההורים כישורי תקשורת יעילה

 • הורדת היקף התביעות המשפטיות העתידיות.

 • חיזוק המעורבות של שני ההורים בחיי הילד.

 • שיתוף פעולה עם גורמי מקצוע המעורבים בטיפול במשפחה.

 • המלצה על שירותים נוספים למשפחה, כמו יעוץ, הדרכה הורית, טיפול לילדים.