מפגשים משפחתיים

האמונה כי מעורבות המשפחה בהתמודדות ובפתרונות לקשיים ולבעיות היא מועילה ביותר- מובילה אותנו, בבית יה״ב לערוך מפגשים משפחתיים. 

במפגש משפחתי, הורים וילדים בהנחיית עו״ס, המרכז את הטיפול במשפחה, יוכלו חבריה להעלות דילמות משפחתיות המעסיקות אותם באמצעות משחק, יצירה, בישול ושיח. מפגשים אלה מאפשרים להורים הכרות מעמיקה יותר ורגישות לצרכי ילדיהם תוך חיזוק סמכותם ההורית המתאימה. במקביל, יוכלו הילדים להביע את רצונותיהם צורכיהם בפני ההורים וללמוד על מקומם במארג המשפחתי. המטפל, יסייע לבני המשפחה וינסה להשפיע על התנהלות המשפחה כך שייחשפו ויגבירו את כוחותיה, התובנות והתמיכה ההדדית של המערכת המשפחתית.